Om du får en vara som är skadad eller defekt på något sätt har du rätt att göra reklamation på produkten.

Vid reklamation vill vi att du mailar oss omedelbart vid upptäckt av skador eller defekter i produkten till info@nordicsmycken.se.

Du ska ange i e-postmeddelandet att det gäller reklamation samt ange ditt namn, adress, e-post och ordernummer. I e-postmeddelande ska du även beskriva defekten angående produkten som du upptäckt.

Vi kommer att rätta till problemet eller leverera en liknande produkt till dig, men om vi inte kan göra det kommer vi givetvis att utfärda full återbetalning omedelbart.

6. Reklamation och klagomål

  • Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller fel expedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
  • Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
  • Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.
  • Produkten inte bör användas efter det att defekten upptäckts.

  • 6.1 Hur går du tillväga vid reklamation?
  • Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till info@nordicsmycken.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.
  • Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.
  • Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

  Gör en reklamation: